Einar är ett mansnamn med nordiskt ursprung, som är kommet ur det fornnordiska ordet "einheri", vilket är ordet för en krigare i guden Odens härstyrka bestående av andarna från i strid dödade män. Ordet "einheri" - och därmed även namnet Einar - betyder i sig ungefär "en som kämpar/strider ensam". Finns på runstenar från 1000-talet.   Erik är ett nordiskt mansnamn av germaner germanskt/fornnordiskt ursprung, ursprungligen Airikr som är sammansatt av en förled som betyder "ensam" eller "alltid", och en slutled som betyder "härskare, kung" eller "stor, mäktig". Erik har sedan äldsta tider förekommit som kunganamn i Sverige. Datumet i almanackan är tillägnat Erik den helige (Erik IX) som mördades den 18 maj 1160 och därefter blev föremål för en stark helgonkult. Eriksdagen var länge en helgdag i Sverige.Erik är det allra vanligaste mansnamnet i Sverige och ett av de få som varit vanligt i alla tider.  

Teodor eller Theodor (eng. Theodore) är ett mansnamn med grekiskt ursprung. Bildat av theos - "gud" och doro - "gåva". Använt i Sverige sedan 1400-talet. Namnet var mycket vanligt i början av 1900-talet, och är nu 100 år senare åter på väg upp i frekvens. Stavningen utan h var tidigare den vanligaste, men numera förekommer den andra stavningen nästan lika ofta. Namnsdagen Theodor är en hyllning till en romersk martyr.

 
Namnsdag 26 September   Namnsdag 18 maj.   Namnsdag 9 november.